Flere sider og menu


Webhotel
Oprettelse af flere sider
Du kan få lige så mange sider, du vil have, udover forsiden der følger med webdesignet. Alle sider opsættes i dit personlige webdesign mht. farver, spalter, overskrift, standardbokse m.m.
Når det gælder navngivning og den indbyrdes placering af siderne, opretter vi dem efter dit ønske (se dog næste boks). Der kan oprettes sider på fem nivauer. Kr. 25 pr. side

Menu Har du flere sider end forsiden, vises de i en menu. I forbindelse med din hjemmesides design indtænker vi menuens type (vandret/lodret), farver, placering m.m. Når det gælder navngivning og den indbyrdes placering af sider og undersider, opretter vi dem efter aftale med dig. Gratis

Hvis du har brug for vores hjælp til at navngive og strukturere dine sider i en brugervenlig menu, gør vi gerne det - efter at have sat os lidt ind i dit stof. Kr. 8 pr. menupunkt

Har du brug for helt generelt at få redigeret og struktureret din tekst, dvs. hvad der skal stå på hvilke sider, gør vi også det. Læs mere i boksen Tekstbehandling på siden Supplerende hjælp, eller lad os tale om det.

 

EnglishFrenchGermanFinnishNorwegianSwedish  

     
40